“Gli intellettuali risolvono i problemi, i geni li prevengono.”
(Albert Einstein)